Skip to main content

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel Employment Services er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Employment Services niet garanderen dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van de informatie die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Employment Services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze internetsite worden verwijzigingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Employment Services geen controle heeft. Employment Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.