Skip to main content

Mariska Werlich is onze ervaren coach
Mariska Werlich is binnen Employment Services verantwoordelijk voor alle coaching gerelateerde diensten. Mariska is al bijna 20 jaar professioneel coach en al bijna 9 jaar verbonden als coach aan Employment Services. Met haar energie, enthousiasme en directe communicatie helpt Mariska haar coachees zich te ontwikkelen en persoonlijke doelen te realiseren.
Onze coach Mariska verzorgt niet alleen coaching in en rondom Utrecht en Amsterdam. Ook buiten de randstad biedt Mariska haar coaching dienstverlening aan.

Verschillende vormen van coaching
De verschillende vormen van coaching die Employment Services biedt, zijn geconcentreerd rondom het individu. Het kan hierbij gaan om het coachen directeuren, managers en medewerkers. De coaching vormen zijn talentdevelopment, personal coaching, loopbaan coaching, outcounseling, sollicitatietraining en sollicitatie coaching. Hierbij is altijd sprake van maatwerk.

Talentdevelopment
Talentdevelopment is een individueel traject, bedoeld om (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Op basis van de wensen en behoeften van een medewerker en/of de leidinggevende wordt een individueel coachings- en trainingsprogramma ontwikkeld. In een aantal gesprekken wordt de medewerker door middel van rollenspellen en praktijkvoorbeelden actief gecoacht op het verbeteren en ontwikkelen van zijn/haar talenten en vaardigheden.

Personal Coaching
Personal Coaching maakt arbeidsgerelateerde problematieken inzichtelijk door het stellen van vragen die prikkelen tot zelfonderzoek en door het geven van persoonsgerichte feedback. Door middel van testen, rollenspellen, praktijkvoorbeelden en diverse gesprekstechnieken wordt gezocht naar nieuwe inzichten, oplossingen en verbeterpunten in het zakelijk functioneren van uw medewerker.

Loopbaan coaching en Outcounselling
Employment Services helpt uw medewerker bij het bepalen van de juiste koers voor zijn/haar carrière en begeleidt hem/haar bij het bepalen van een efficiënte loopbaanstrategie. In een aantal gesprekken inventariseren wij de sterke kanten, het potentieel, de ontwikkelpunten, professionele wensen en ambities en koppelen deze aan reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Employment Services beschikt met haar ruim 40 jaar ervaring op het gebied van werving en selectie over een gedegen kennis van de arbeidsmarkt en heeft een breed netwerk van contacten in het bedrijfsleven en de overheid. Dit netwerk wordt vanzelfsprekend actief ingezet bij onze outcounseling en loopbaanadvies-trajecten. Na het inventariseren en in kaart brengen van het potentieel van de medewerker en het bepalen van zijn/haar arbeidsmarktstrategie (inclusief CV check en opmaak van sollicitatiebrieven), wordt hij/zij actief begeleid bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Sollicitatietraining en sollicitatie coaching 
Employment Services begeleidt (aankomend) sollicitanten bij een goede voorbereiding op een sollicitatiegesprek. In een aantal sessies bereidt Mariska het sollicitatiegesprek –desgewenst door middel van een rollenspel- grondig voor, adviseert Mariska over het CV en de presentatie. Tijdens de sollicitatie coaching wordt aandacht besteed aan het weerleggen van bezwaren. Ook leert Mariska de coachee zichzelf professioneel en to the point neer te zetten. Ons doel is de coachee goed voorbereid en met meer zelfvertrouwen zijn/haar gesprek in te laten gaan. Uit ervaring blijkt dat de kans op succes veel groter wordt door sollicitatietraining en sollicitatie coaching.

Wat zijn de kosten voor coaching? 
De kosten voor bovenstaande coaching diensten zijn afhankelijk van het vraagstuk en de problematiek. De prijs is altijd een maatwerk prijs en wordt berekend op basis van het aantal sessies en bijbehorend uurtarief.

Hoe start Employment Services een coaching traject op?
Voordat een coaching traject wordt gestart, vindt eerst een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever plaats en een intake met de coachee. Tijdens deze intake legt onze coach Mariska Werlich uit wat de werkwijze is wat men kan verwachten en hoeveel tijd het traject in beslag gaat nemen. Na deze intake beslist de coachee of hij/zij met Mariska het traject in wil gaan en vanaf dat moment worden kosten in rekening gebracht.

Vragen
Wenst u meer informatie over coaching dienstverlening van Employment Services, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze coach Mariska Werlich

Coaching

Mariska Werlich is als coach aangesloten bij Employment Services en staat voor al uw coaching projecten klaar. Mariska heeft meer dan 17 jaar ervaring als coach en werkt al 10 jaar samen met Employment Services om coaching trajecten aan te bieden. Bent u op zoek naar een coaching traject of wilt u uw werknemers een dergelijk traject aanbieden? Neem dan contact op met Mariska.

Onze consultants zijn er voor jou met aandacht en oprechte interesse.