Skip to main content

Dat houdt in dat ook wij rekenschap willen afleggen over de effecten van ons handelen op de mensen in onze organisatie en op onze omgeving in de ruimste zin van het woord. Wij brengen onze visie tot uitdrukking door middel van een duurzame bedrijfsvoering, een plezierig en stimulerend werkklimaat en personeelsbeleid waarin diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.