Skip to main content

Employment Services komt bij veel relaties over de vloer en wij zien bedrijven en organisaties die zeer succesvol zijn in het behouden van personeel en andersom ook partijen die daar minder succesvol in zijn. En het gouden ei bestaat hiervoor niet, want wij kennen relaties die een laag personeelsverloop kennen, maar die daar geen gericht beleid op voeren en aan de andere kant zullen er ook organisaties zijn die specifiek beleid hebben gemaakt op het behoud van personeel, maar die toch te maken hebben met een relatief hoog verloop percentage. Hieronder vermelden wij een aantal best practices en tips die wij in de loop van de jaren zijn tegengekomen met als doel het continueren van de samenwerking tot tevredenheid van alle partijen.

Tip 1 voor personeel behouden: introduceer een mentorprogramma

Een mentorprogramma is een bewezen concept. De effectiviteit is het hoogst wanneer direct vanaf de ‘onboarding’ de nieuwe medewerker (mentee) wordt gekoppeld aan een medewerker die al langer werkzaam is binnen het bedrijf of organisatie (mentor). Bepaal wat de formele contactfrequentie is. Hiermee wordt geborgd dat de mentor en mentee een minimaal aantal contactmomenten per jaar hebben. De mentor kan volgen of de mentee goed geland is en in hoeverre de mentee zich thuisvoelt binnen de organisatie. Ook na de onboarding periode houden de mentor en mentee contact en zorgt het voor sterkere banden tussen collega’s en teamleden. Een bijkomend voordeel van een mentor programma is dat de mentor feeling houdt met andere organisatie onderdelen.

Tip 2 voor personeel behouden: evalueer het personeelsverloop

Wanneer werknemers de arbeidsovereenkomst opzeggen of populair gezegd ‘ontslag nemen’, dan krijg je niet direct de echte reden te horen waarom iemand deze stap heeft gezet. Door het houden van exit-interviews of enquêtes krijg je de gelegenheid om dieper in te gaan op de echte reden van zijn of haar vertrek. Vaak zijn er meerdere oorzaken en door de juiste vragen te stellen en aandacht te schenken aan je vertrekkende werknemer krijg je meer inzicht de beweegredenen. Analyseer de verkregen informatie en probeer aan de hand hiervan verbeteringen door te voeren. Denk hierbij aan trainingen, het verbeteren van management skills en/of de bedrijfscultuur of andere initiatieven die de onderlinge betrokkenheid vergroot.

Tip 3 voor personeel behouden: ontwikkel een training- en opleidingsprogramma

De ervaring is dat bedrijven en organisaties die de medewerkers trainingen en opleidingen aanbieden en waar dus relatief veel ruimte is voor (persoonlijke) groei, langer mensen in dienst houden. Het aanbieden van trainingen en opleidingen is dus een krachtige vorm van personeelsbinding.

Deze best practices helpen bij het behoud van personeel. Tot slot willen wij benoemen dat het inzetten van bovenstaande instrumenten alleen zin heeft wanneer binnen de organisatie echte aandacht wordt gegeven aan elkaar. Wilt u meer informatie over onze ervaringen en genoemde beste practices, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze consultants.

Met vriendelijke groet,
Team Employment Services