Skip to main content

Doel van coaching
In algemene zin kan je stellen dat het doel van coaching is om mensen van een NU-situatie naar een doel of verlangen te helpen. Als coach ben je een gelijkwaardige gesprekspartner die door het stellen van de juiste vragen en het inzetten van de juiste coachtechnieken de coachee helpt om erachter te komen wat het beste is voor hem of haar en om de gewenste keuzes te maken.

Gedragsverandering door coaching
De coach is in deze het instrument dat de coachee helpt regie te nemen over zijn of haar eigen leven. Soms is het voldoende wanneer de coachee zich bewust wordt van een gedragspatroon, vervolgens het gedragspatroon herkent en gaat oefenen met nieuw en meer constructief gedrag. Het komt ook vaak voor dat mensen heel goed weten wat ze beter of anders zouden kunnen doen, maar dat het toch niet lukt om hun gedrag te veranderen. Samen gaan we dan op zoek naar een manier om die verandering toch in gang te zetten. Want een verandering treedt pas op als het gedrag verandert.

Rol van de coach
De rol die de coach hierbij speelt, is dus die van de procesbegeleider. De volgende quote is dan ook treffend van toepassing op Mariska en de waarde die zij toevoegt als coach:
‘When you know what you want and you want it bad enough, you’ll find a way to get it.’

Coachingsthema’s
In de coachingspraktijk van Employment Services komen veel verschillende thema’s aan bod. Bekende en vaak terugkerende coachthema’s zijn:

  • Discipline en timemanagement;
  • Balans werk-privé;
  • Perfectionisme;
  • Profilering en assertiviteit;
  • Loopbaankeuzes;
  • Leidinggeven.

Bij leiderschapsvraagstukken ligt er ook vaak een persoonlijke ontwikkelingsvraag aan ten grondslag. Dat kan een gebrek aan assertiviteit zijn, iemand kan last hebben van perfectionisme of van bijvoorbeeld tactloosheid. Door deze thema’s aan te pakken, kom je vaak ook bij de oplossing van de leiderschapsvraag.

Leadershipcoaching
De veelgebruikte term Leadershipcoaching gaat dan ook zeker niet alleen over het verbeteren van leiderschapsvaardigheden en managementskills. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling, over communicatie, over delegeren, over verantwoordelijkheid nemen, over zichtbaarheid. En of je nu wel of niet aan mensen leiding geeft, dit zijn belangrijke thema’s die in ieders professionele leven een rol kunnen spelen.

Meer informatie over de coaching-praktijk van Employment Services? Klik dan hier voor meer informatie en voor de contactgegevens van Mariska Werlich. Klik hier voor meer informatie over coaching.