Skip to main content

Welk juridisch vakgebied?
Kenmerkend voor het juridisch vakgebied is dat er zeer veel uiteenlopende disciplines en vakgebieden zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, fiscaalrecht en vreemdelingenrecht, maar er zijn er nog veel meer. Dus het vertrekpunt voor het inhuren van een interim jurist of interim juridisch professional is het vaststellen om welk juridisch vakgebied het gaat.

Welke opdracht krijgt de interim jurist of interim juridisch professional?
Wanneer helder is om welk juridisch vakgebied het gaat, is informatie nodig over de opdracht die de interim jurist gaat krijgen. Gaat het om het inhalen van een achterstand, tijdelijke vervanging of het vertalen van de effecten van nieuwe wet- of regelgeving voor het bedrijf of organisatie. De mate van complexiteit van de opdracht bepaalt ook of het inhuren van junior interim jurist volstaat of dat juist een ervaren interim juridisch professional nodig is.

Aantal uur en looptijd van de interim opdracht
De inschatting van de hoeveelheid werk in combinatie met de druk om de opdracht binnen een bepaalde tijd af te ronden, bepalen de inzet qua aantal uur per week en de looptijd. Ons advies is dat een opdrachtgever zelf bepaalt wat de looptijd moet zijn in combinatie met het aantal uur per week. Wanneer een interim jurist de opdracht vervolgens niet kan matchen met zijn of haar eigen agenda, dan adviseren wij om op zoek te gaan naar een andere interim juridisch professional. En dus niet de opdracht rondom de kandidaat te organiseren.

Wet DBA en de inzet van een interim Jurist
De komst van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) heeft ervoor gezorgd dat de belastingdienst strengere eisen is gaan stellen aan de inzet en ook aan de contractuele overeenkomsten van de inzet van ZZP-ers. Zo dient gebruik te worden gemaakt van de door de belastingdienst goed gekeurde modelovereenkomsten. Natuurlijk wil een opdrachtgever de zaken contractueel goed regelen rondom de inzet van een ZZP-er. Onder ‘goed’ wordt hier verstaan dat het goed is voor de het bedrijf of organisatie, maar ook goed voor de interim jurist of juridische ZZP-er. Bovendien moeten de overeenkomsten de wettelijk toets doorstaan. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise en daar kan Employment Services u bij van dienst zijn.

Actuele stand van zaken rondom handhaving wet DBA
Recent (november 2020) is bekend geworden dat het voor de Belastingdienst nog niet mogelijk is om per 1 januari 2021 de wet DBA te handhaven. Dit betekent dat er geen controle op de mogelijke schijnzelfstandigheid bij ZZP-ers plaatsvindt. Ondanks dat de belastingdienst niet handhaaft, adviseert Employment Services om de inhuur van ZZP-ers of ZZP Juristen volgens de richtlijnen van de wet DBA te administreren.

Jurist Interim of vast?
De keuze om voor een interim jurist te gaan versus een vaste invulling van een juridische positie wordt ons veelvuldig voorgelegd. Ons advies is altijd om naar de type werkzaamheden te kijken. Is het tijdelijk? Dus is binnen de organisatie tijdelijk extra capaciteit of is tijdelijk extra kennis en ervaring nodig? In dergelijke situaties adviseren wij om een interim jurist in te huren. Is de capaciteit en/of kennis voor lange tijd nodig, dan gaat het om een vaste invulling van een jurist of juridisch adviseur.

Wat is het juiste moment voor de inzet van een interim jurist?
Als ondernemer bepaalt u zelf wat het juiste moment is om een interim jurist of interim juridisch professional in te zetten. Laat u niet leiden door de beschikbaarheid van die ene interim jurist uit het eigen netwerk. Employment Services kan u maximaal adviseren beschikt over een actueel en groot netwerk van beschikbare en  deskundige interim juristen. In overleg bepalen opdrachtgever en Employment Services de beste timing.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het inzetten of inhuren van een interim jurist of interim juridische professional, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze consultants. Overigens kunnen wij u ook adviseren over de werving en selectie van juristen of juridische professionals

Patrick Waardijk en Hendrik Roeleveld