Skip to main content

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk in een bedrijf?

Een divers bedrijf zijn is om meerdere redenen belangrijk. Op zakelijk gebied blijkt bijvoorbeeld uit verschillende onderzoeken dat bedrijven met meer etnische- en genderdiversiteit meer succes behalen dan minder diverse bedrijven. Uit een ander Canadees onderzoek blijkt dit ook: voor elke procent meer culturele diversiteit in het bedrijf wordt het rendement met 2,4 procent verhoogd!

Verder denken diverse teams creatiever en kunnen zij beter problemen oplossen. Ze handelen immers uit verschillende perspectieven en ervaringen. Ook is het gezamenlijke netwerk van diverse teams breder, waardoor nieuw personeel makkelijker te werven is. Buiten het vanzelfsprekende maatschappelijke belang dat iedereen in de samenleving gelijke kansen verdient en om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij, levert diversiteit op zakelijk gebied dus ook veel op.

Waarom is diversiteit en inclusie soms moeilijk te bereiken?

Ondanks deze voordelen blijkt toch dat werving- en selectieprocedures vaak niet divers genoeg zijn. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met al dan niet bewuste vooroordelen van recruiters en werkgevers. Hierdoor wordt eerder gekozen voor de sollicitant die meer overeenkomsten heeft met het huidige personeel van het desbetreffende bedrijf. Dit leidt natuurlijk weer tot een minder divers personeelsbestand. Ook van de andere kant is dit waar: iemand die zichzelf niet terugziet of herkent in het personeel van een bedrijf kan minder snel geneigd zijn om te solliciteren. Zo beland je dus in een vicieuze cirkel waar diversiteit het slachtoffer van is. Daarbij is de arbeidsmarkt op het moment erg krap, waardoor de poel van potentiële nieuwe medewerkers kleiner is geworden.

Tips voor diversiteit en inclusie

Hoe kan dit probleem opgelost worden? Hier volgen een drietal tips die bij kunnen dragen aan diversiteit binnen het werving- en selectieproces.

  1. Let op taalgebruik

Het taalgebruik van vacatures kan bijdragen aan een divers proces. Schrijf bijvoorbeeld genderneutraal door meervoud te gebruiken en spreek de lezer aan met u of jij. Probeer ook stereotyperende woorden te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan mannelijk taalgebruik, zoals ‘krachtig’ om iemand te omschrijven. Door het gebruik van dergelijke woorden zullen vrouwen zich minder snel aangetrokken voelen tot de vacature. Hetzelfde geldt natuurlijk andersom.

  1. Gebruik een vaste structuur bij het sollicitatiegesprek

Wanneer aan elke kandidaat dezelfde vragen worden gesteld en volgens dezelfde systematiek wordt beoordeeld, is de kans op een objectieve en eerlijke beoordeling het grootst. Standaardiseer daarom het sollicitatiegesprek.

  1. Selecteer op basis van criteria

In het verlengde hiervan is het verstandig om van te voren goed af te spreken op welke kwaliteiten de nieuwe kandidaat beoordeeld moet worden. Natuurlijk is elk sollicitatiegesprek uniek en zullen er ook andere vragen gesteld worden, maar kijk van te voren goed welke kwaliteiten belangrijk zijn bij de nieuwe functie en beoordeel hier na het gesprek op. Zo minimaliseer je de kans dat je slechts zoekt naar wat aansluit bij het huidige personeelsbestand .

Meer informatie over diversiteit en inclusie?

Wil je ook meer diversiteit binnen uw personeelsbestand of ben je op zoek naar een bedrijf waar diversiteit hoog in het vaandel staat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of stuur een bericht naar onze collega Janine Trompetter.