Skip to main content

International Talent Partners

Vanuit de wens om internationale recruitment opdrachten beter te kunnen uitvoeren en mede ook op initiatief van het Franse recruitmentbureau ‘Persuaders’ is het internationale samenwerkingsverband ‘International Talent Partners’ opgericht.  Het doel van International Talent Partners is om waar dan ook de beste kandidaten te vinden. Door de internationale samenwerking tussen inmiddels 24 landen ontstaat een uitgebreid netwerk waar de deelnemende bureaus gebruik van kunnen maken. Zo is het ook voor ons mogelijk om op internationaal niveau de perfecte match te vinden.

International Talent Partners heeft zeven partners, waarvan wij er één zijn. Deze partners zijn samen werkzaam in 24 landen en er zijn meer dan 200 senior consultants bij aangesloten. Dit betekent dus een enorm internationaal netwerk waar Employment Services gebruik van kan maken!

Partijen bij International Talent Partners

De volgende partijen maken deel uit van de International Talent Partners samenwerking:

De voordelen van International Talent Partners

Wij zijn natuurlijk enorm blij met deze samenwerking, want door onze internationale partners hebben wij eenvoudiger toegang tot de Europese arbeidsmarkten en de lokale marktkennis. Dit zorgt ervoor dat we openstaande vacatures in het buitenland nog beter kunnen vervullen. Ook helpt het ons om internationale kandidaten beter te plaatsen bij buitenlandse dochterbedrijven van Nederlandse ondernemingen. We hebben onbeperkt toegang tot een globale database en zijn onderdeel van een unieke gemeenschap van recruitment experts. Deze experts kunnen ons kandidaten aanbevelen en wij andersom ook. De kans om de perfecte match te vinden wordt dus enorm vergroot en we kunnen zowel opdrachtgevers als kandidaten nóg beter helpen!

Meer informatie over International Talent Partners?

Recent hebben onze consultants Diederik leeman en Patrick Waardijk onlangs (september 2023) een bezoek gebracht aan Parijs en hebben daar intensief kennis gemaakt met alle genoemde internationale partners. Het doel van deze bijeenkomst was het verder intensiveren van de onderlinge contacten en de samenwerking binnen ITP naar een hoge plan te tillen. Wilt u meer weten over werving en selectie en Executive Search in het buitenland? Neem dan vrijblijvend contact op met onze consultants Diederik Leeman en Patrick Waardijk.

————————————————————————————————————————————————————-

Employment Services goes international: International Talent Partners

Employment Services was founded in 1976, which makes us one of the oldest recruitment agencies in the Netherlands. 45 years later, we’re getting more and more active outside of these borders: in the last couple of years our network has been approaching us for recruitment challenges in the rest of the world. For example, finding a Finance manager for the German ADM or an account manager for the French market. This created the need for a more intensive collaboration with international agencies, because we want to be able to fulfil recruitment challenges on an international level. That’s why we are proud to announce that we have joined ‘International Talent Partners’!

International Talent Partners

International Talent Partners’ was created because of the need to fulfil recruitment challenges on an international level and the initiative of the French recruitment Agency ‘Persuaders’. The goal is to find the best candidates, wherever they are. This collaboration between 24 countries leads to an extensive network which participating agencies can use in the search for fitting candidates and clients. That’s how International Talent Partners makes it possible for Employment Services to find the perfect match on an international level.

Employment Services is now one of the 7 agencies that make up International Talent Partners. These agencies have connections in 24 countries and over 200 senior consultants have joined the cause. This means that Employment Services now has a massive international network to find candidates and clients!

ITP Partners


The following agencies are partnered with International Talent Partners

Advantages of International Talent Partners

Naturally, we are overjoyed with this collaboration. Because of our international partners, we have easy access to other European job markets and are in tune with local markets. This makes it easier for us to fill international vacancies and it helps us connect international candidates with Dutch companies. We now have unlimited access to a global database and are part of a unique community of recruitment experts. These experts can recommend us candidates and we can recommend candidates to the experts. This increases the chance of finding the perfect match and we are able to help clients as well as potential candidates even better!

More information about International Talent Partners?

Our consultants Diederik Leeman and Patrick Waardijk recently visited Paris (September 2023) and became intensively acquainted with all the international partners mentioned. The purpose of this meeting was to further intensify mutual contacts and to take cooperation within ITP to a high level. Would you like to know more about recruitment and selection and Executive Search abroad? Please feel free to contact our consultants Diederik Leeman and Patrick Waardijk.