Skip to main content

Recruitment trend 1: Recruitment Marketing als onderdeel van Employer Branding

De arbeidsmarkt is krap en er is veel concurrentie, daarom moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze gevonden worden door werkzoekenden. Een belangrijke trend voor 2024 is daarom het gebruik van recruitment marketing. Deze term omvat alle tactieken en strategieën die worden ingezet om professionals te overtuigen van de waarde van de organisatie. Door middel van sociale media, digitale advertenties en content marketing proberen bedrijven zo sollicitanten binnen te slepen. Met een goede recruitment marketingstrategie kunnen bedrijven aandacht trekken, naamsbekendheid creëren en uiteindelijk geïnteresseerde kandidaten laten solliciteren.

Recruitment trend 2: Coaching in kader van behoud personeel

In 2010 de trend was het de trend om personeel te vervangen door ‘beter presterend’ personeel, maar het zal in 2024 juist belangrijk zijn om personeel te behouden. Het aanbod aan potentiële nieuwe werknemers is erg klein en daarom is het voordeliger om te investeren in huidig personeel. Als bedrijf wil je werknemers binden, uitdagen en betrekken. Naar onze mening is een belangrijke manier om dit te realiseren in 2024 is coaching. Lees hier meer over in onze blog coaching om waardevol personeel te behouden in een krappe arbeidsmarkt.

Recruitment trend 3: Interim management

In 2024 is er een steeds grotere behoefte aan bekwame interim professionals. Door vergrijzing en een kleiner aanbod aan werkzoekenden is er een overschot aan vaste vacatures. Ook zien we dat steeds meer professionals tegenwoordig de stap zetten om zich als zzp’er in de markt te zetten, wat het moeilijker maakt om vaste vacatures in te vullen. Interim management kan hier een tijdelijke oplossing voor bieden. Een vaste vacature kan soms lang openstaan, maar bekwame interim professionals kunnen deze tijdelijk invullen. In 2022 zien wij dus dat het belangrijk is om te investeren in het werven van interim professionals.

Recruitment trend 4: Gebruik maken van wervingstools

In 2010 werd al voorspeld dat recruiters steeds meer gebruik zouden maken van sociale media. In 2024 zal sociale media één van de belangrijkste wervingstools zijn. Alleen al op Linkedin staan miljoenen vacatures en andere online vacaturebanken worden steeds belangrijker. In 2024 zal het dus belangrijk zijn om deze mogelijkheden te omarmen. Maar vergeet ook niet het belang van uitgebreide externe netwerken. Zo heeft Employment Services in meer dan 47 jaar op de arbeidsmarkt een grote actuele databank met bekwame professionals en goed contact met collega-bureaus en strategische partners. Zo is het ook in 2024 mogelijk om de perfecte match te vinden.

Recruitment trend 5: Thuiswerken

De coronacrisis was de grote game changer voor het thuiswerken en hybride werken. Hoewel we in 2023 zagen dat bedrijven en organisaties aanwezigheid op kantoor zijn gaan stimuleren, lijkt het thuiswerken toch niet meer weg te denken. Voor recruitmentbureaus betekent dat vacatures minder locatie gebonden zijn en er dus gezocht kan worden naar kandidaten die op grotere afstand van de kantoorlocatie woonachtig zijn. Het is ook in 2024 steeds minder nodig om lokale professionals te vinden voor openstaande vacatures, aangezien thuiswerken naar onze mening de arbeidsmarkt niet snel zal verlaten.

Recruitment trend 6: Toepassing van AI of KI

Artificial Intelligence (AI) of Kunstmatige Intelligentie (KI) is met de komst van ChatGPT in 2023 breed geaccepteerd en wordt intensief gebruikt. Zo wordt ChatGPT massaal gebruikt voor het schrijven van vacatureteksten. Ons advies is wel om daar nog even goed overheen te lezen en de tekst aan te passen in de eigen company taal. De verwachting is ook dat AI of KI de search naar kandidaten een nieuwe fase gaat inluiden. Tegelijkertijd is Employment Services ervan overtuigd dat de menselijke hand (lees: screening, beoordeilng en toetsing) van belang blijft.

Meer weten over recruitment trends?
Wil je meer weten over recruitment trends in 2024? Of heb je hulp nodig bij het invullen van een vacature? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.