Skip to main content

Hieronder zijn enkele tips die werkgevers kunnen gebruiken om op een professionele manier om te gaan met de salariswensen en -eisen van nieuwe werknemers.

Tip 1: Wees open over het salarisbereik

Als werkgever is het belangrijk om open en eerlijk te zijn over het salarisbereik voor de functie waarvoor de werknemer solliciteert. Dit geeft de werknemer een idee van wat hij of zij kan verwachten en helpt om onrealistische verwachtingen te vermijden.

Tip 2: Bespreek de voordelen en mogelijkheden

Naast het salaris zijn er ook andere voordelen en mogelijkheden die een werkgever kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, aantal vakantiedagen, een pensioenplan, ziektekostenverzekering, bonusprogramma’s, flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. Bespreek deze voordelen en mogelijkheden en benadruk de waarde ervan.

Tip 3: Focus niet alleen op het instap salaris, maar ook op de jaarlijkse groei van het salaris

Wat vaak voor komt, is dat er alleen aandacht is voor het instapsalaris. In de communicatie gaat de aandacht uit naar het gehele salarispakket (zie ook punt 2) waarbij het salarisniveau bij aanvang dienstverband leidend is. Nog interessanter wordt het wanneer ook een plaatje geschetst kan worden hoe het salaris zich, onder normale omstandigheden, gaat ontwikkelen de komende periode.

Tip 4: Luister naar de wensen van de werknemer

Het is belangrijk om te luisteren naar de salariswensen en -eisen van de werknemer en te begrijpen waarom hij of zij dit bedrag vraagt. Zo kan het zijn dat de werknemer een bepaald salaris in gedachten heeft omdat hij of zij over bepaalde vaardigheden of ervaring beschikt die extra waarde toevoegen aan de functie.

Tip 5: Onderhandel op een professionele manier

Als werkgever is het belangrijk om op een professionele manier te onderhandelen over het salaris en andere voordelen. Probeer tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is en houd daarbij rekening met de belangen van beide partijen. Het is belangrijk om hierbij respectvol te blijven en de relatie tussen werkgever en werknemer niet op het spel te zetten.

Tip 6: Zorg voor transparantie en documentatie

Zorg ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het salaris en de voordelen die de werknemer kan verwachten. Maak deze afspraken schriftelijk en zorg ervoor dat beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden. Dit voorkomt eventuele misverstanden in de toekomst. Tot slot, het omgaan met salariswensen en -eisen van nieuwe werknemers kan een uitdagende taak zijn voor werkgevers, maar het is belangrijk om deze kwestie op een professionele manier aan te pakken. Door open en eerlijk te zijn over het salarisbereik, andere voordelen en mogelijkheden te bespreken, te luisteren naar de wensen van de werknemer en op een respectvolle manier te onderhandelen, kunnen werkgevers een goede relatie opbouwen met hun werknemers en toekomstige medewerkers.

Voor specifieke salarisinformatie per vakgebied of functie verwijzen wij naar een aantal eerder verschenen blogs:

Contact

Wenst u meer informatie over salarissen of salarisonderhandelingen, neemt, neemt u dan contact op met één van onze consultants. Klik voor de contactgegevens van de consultants van Employment Services.