Skip to main content

Het risico om toptalent kwijt te raken vormt na de uitbraak van de Covid-19-pandemie de grootste bedreiging voor ondernemingen om groei-ambities te kunnen waarmaken. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van accountantsorganisatie KPMG onder CEO’s van grote concerns.
Employment Services onderschrijft deze vaststelling en constateert een vergelijkbare reactie bij ondernemers en directieleden in het MKB.

Sleutelfunctionarissen moeilijk te vervangen door CEO
Het plotseling wegvallen van belangrijke medewerkers laat zich niet eenvoudig oplossen. De arbeidsmarkt mag dan opeens ruim zijn geworden wegens de economische crisis, maar het kost tijd om het juiste talent te vinden. Vanuit Employment Services worden wij vanuit de verbindende rol die wij innemen in dit proces met dit risico geconfronteerd in de contacten die wij onderhouden met bestaande relaties en nieuwe contacten. Ook is het in deze tijd waarin we veel thuiswerken, niet eenvoudig om iemand efficiënt in te werken. Om de continuïteit van een onderneming te waarborgen geven ondernemingen nu meer aandacht aan maatregelen rondom personeelsformatie, -bezetting, samenwerkings- en communicatievormen om het talentrisico zo klein mogelijk te houden.

Meer persoonlijke betrokkenheid van CEO en Directie
Door de uitbraak van covid-19 en de impact die het heeft op een ieders persoonlijke en werkzame leven geeft bijna 80% van de CEO’s aan zich sinds de crisis veel nauwer betrokken te voelen bij de sociale rol van hun bedrijf en zich hierdoor te laten leiden in hun besluitvorming. CEO’s zeggen veel meer betrokken te zijn geraakt bij het wel en wee van hun personeel en de verbinding tussen bedrijfsleven en maatschappij.  Dit ondanks beperkingen door het vele thuiswerken en het ontbreken van fysieke ontmoetingen.  Bijna acht op de tien CEO’s wil na de crisis doorgaan met de nu ontdekte mogelijkheden voor digitale samenwerking en communicatie. En ondanks dat het vertrouwen van CEO’s in de groei van de wereldeconomie een behoorlijke deuk heeft opgelopen geeft bijna zes op de tien van hen aan vertrouwen te hebben in de groeiperspectieven van hun onderneming in de komende drie jaar, al fluctueert dit per sector.

Wilt u meer informatie over onze ervaringen met het door ondernemers benoemde talentrisico, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze consultants. Tevens verwijzen wij graag naar ons eerdere artikel ‘Aandacht voor het behoud van personeel’, dat verwant is aan dit artikel.
Deze blog is geschreven door onze Diederik Leeman. Klik hier voor meer informatie over Diederik.