Skip to main content

Stap 1 Identificeer de inhuur behoefte van de interim finance professional

De eerste stap is altijd het scherp krijgen van de inhuur behoefte. Op basis daarvan wordt het type opdracht bepaald. In de basis zijn een 5-tal verschillende type opdrachten te benoemen. Dit zijn de volgende:

  • Tijdelijke overbrugging (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, zwangerschap of de periode tot de vacature voor vast is ingevuld;
  • Tijdelijke ondersteuning in piekperiode of wegwerken van achterstanden;
  • Ondersteuning bij een groot project, zoals een ERP implementatie of bij fusies/overnames;
  • Financial Restructuring;
  • Specifieke kennis En ervaring die niet aanwezig is in het team, zoals bijvoorbeeld op het terrein van financieringen, taks, audit of andere specialistische terreinen.

Wanneer de inhuur behoefte goed is geïdentificeerd waardoor het type interim opdracht ook helder is, is het beste vertrekpunt voor het recruiten van interim finance professionals kandidaten.

Stap 2 Bepaal de scope en de werkzaamheden van de interim opdracht

Bij het uitzetten van een interim opdracht is het belangrijk om de scope en de werkzaamheden (taken en verantwoordelijkheden) van de opdracht in kaart te brengen. Denk daarbij ook goed na of u de interim finance professional wil inzetten op het vraagstuk dat nu speelt? Of dat u juist een vaste medewerker wil vrijspelen voor dit vraagstuk. Dat laatste kan namelijk aantrekkelijk zijn voor de uitdaging en ontwikkeling van de vaste medewerker en daarmee bereikt u ook dat de kennis in huis blijft.

Stap 3 Bepaal de duur en aantal uur per week van de interim opdracht

Het inschatten van de duur van de inhuur kan soms lastig zijn (zoals bijvoorbeeld in het geval van uitval door ziekte). Aan de andere kant is een vervanging voor een zwangerschapsverlof juist weer heel eenvoudig. De duur is natuurlijk ook verbonden met het aantal uur per week dat de interim finance professional gaat werken. Uiteindelijk bepaalt u het aantal uur per week en de duur van de interim finance opdracht.

Stap 4 Vaststellen van het inhuur budget van de interim finance professional

Het is een gegeven dat de inhuur van een interim finance professional meer kosten met zich meebrengt, dan een vaste medewerker. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat u alleen voor de gewerkte uren betaalt en dus niet voor vakantiedagen, pensioen, etc. Ook de gebruikelijke werkgeversrisico’s (waaronder ziekte risico) kleven voor u niet aan de interim finance professionals.

Om e.e.a. concreet te houden, helpt een rekensom. De inzet van een interim finance professional met een inzet van 40 uur per week en een uurtarief van €75,- levert u een maandelijkse factuur op van €13.000,- (excl BTW). Het uurtarief van een interim finance professional wordt bepaald door kennis, ervaring en functie (type werkzaamheden) en varieert, bij benadering, van €45,- tot €175,- per uur.

Om u een beetje houvast te geven, vermelden wij hieronder ter indicatie de uurtarieven per functies:

  • Administratieve en boekhoudkundige professionals          €45 – €70
  • Financial Controllers en Business Controllers                    €70 – €90
  • CFO’s, Finance Managers                                                   Vanaf €90
  • Maatwerk (afhankelijk van het specialisme)                     Vanaf €125

Deze indicatieve uurtarieven kunnen u helpen om het budget vast te stellen voor de inhuur van een interim finance professional.

Stap 5 Keuze; zelf doen of uitbesteden van de interim opdracht

Als ondernemer of directeur heeft u altijd de keuze om zelf op zoek te gaan naar een geschikte interim finance professional of het bij een gespecialiseerd bureau neer te leggen. Daar vaak sprake is van spoed, zien wij dat veel partijen om die reden bewust kiezen om een interim opdracht bij een bureau neer te leggen.

Veelal denkt men dat de inhuur van een interim finance professional via een bureau duurder is. Doordat wij een uitgebreide database met interim finance professionals hebben, kunnen wij ook bij onze selectie selecteren op uurtarief. Waardoor wij alleen de kandidaten meenemen die passen in de tariefrange. Ook kunnen wij als bureau scherper onderhandelen met de interim kandidaten, omdat we meer keuze hebben. Wij kunnen als bureau ook de tarieven van interim professionals toetsen of deze marktconform zijn. Onze ervaring is dat een bureau uiteindelijk een scherper tarief kan bewerkstelligen dan wanneer en bedrijf of organisatie zelf de werving doet.

Stap 6 Interim vacature contractueel goed regelen

Als gevolg van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) zijn door de belastingdienst strengere eisen gesteld aan de inzet en ook aan de contractuele overeenkomsten van de inzet van ZZP-ers. Zo dient gebruik te worden gemaakt van de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Wanneer u hiermee weinig of geen ervaring heeft, is dat een extra reden om de inhuur van een interim finance professional uit te besteden. De administratieve rompslomp besteedt u daarmee uit. Hoe dan ook is ons advies om de contracten goed op orde te hebben alvorens de interim finance professional van start gaat binnen uw bedrijf of organisatie.

Stap 7 Borg de begeleiding van de interim finance professional gedurende het project of opdracht

De interim finance professional behoort niet tot uw vaste personeelsbestand en daardoor loopt de ZZP-er het risico tussen het wal en het schip te geraken. De inzet van een interim finance professional vraagt daarom ook extra aandacht. En ook hierin schuilt weer een extra argument om de inhuur van een interim finance professional uit te besteden. Het bureau monitort en begeleidt zowel de interim finance professional als de opdrachtgever inhoudelijk. Vanuit onze financiële expertise kunnen wij de gewenste adviezen en begeleiding geven. Ook helpen wij om de interim finance professional een zo zacht mogelijke landing binnen uw bedrijf of organisatie te maken.

Stap 8 Alertheid gevraagd voor de impact van de komst van een externe interim finance professional binnen het team

Binnen een bestaand team kan de komst van een interim finance professional als een bedreiging worden gezien. Een interimmer brengt in de meeste gevallen een bepaalde dynamiek met zich mee en wil doorpakken en meters maken. Ook kan het zijn dat de komst van een interim finance professional duidelijk maakt dat er gebrek aan kennis is op een bepaald vlak. Het is goed om dergelijke risico’s tijdens een goede intake te bespreken. Deze informatie kunnen wij meenemen bij de selectie van de kandidaten. Wanneer dergelijke gevoeligheden spelen, is het selecteren van de juiste interim finance professional extra belangrijk. Het is dan van belang dat de juiste kandidaat geselecteerd wordt en dat die kandidaat met de juiste intenties de opdracht uitvoert en daarmee een versterking is en geen bedreiging.

Dit 8 stappenplan is ontstaan tijdens een brainstormsessie binnen het interim finance team van Employment Services. De senior consultants Patrick Waardijk en Hendrik Roeleveld hebben hiertoe geput uit de jarenlange ervaring met de inzet van interim finance professionals. Patrick en Hendrik zijn dagelijks in contact met CFO’s die op zoek zijn naar interim versterking van hun finance team en met interim finance professionals die ‘beschikbaar’ zijn en actief op zoek zijn naar een nieuw project of opdracht. Ook zijn zij dagelijkse in contact met opdrachtgevers en interim finance professionals gedurende lopende projecten of opdrachten.

Wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze consultants Patrick Waardijk en Hendrik Roeleveld. Voor openstaande vacatures klikt u hier.