Skip to main content

Grote personeelstekorten

Vlak voor de zomer werd al duidelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven met grote personeelstekorten kampt. Deze trend heeft zich doorgezet en Nederland heeft nog steeds last van te weinig personeel. Het huidige personeelstekort heeft meerdere oorzaken. Aan de ene kant neemt de populatie werkenden af door vergrijzing en de geboorte van minder kinderen. Maar ook maakt de economie een sterke groei door nu de coronacrisis voornamelijk voorbij is. Dit vraagt om extra personeel. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat het uitdagend is om openstaande vacatures in te vullen. Sterker nog, werkgevers moeten alle zeilen bijzetten om personeel te behouden.

Meer ZZP’ers

Het blijkt ook dat mensen in loondienst steeds meer aan de slag gaan als ZZP’er. In juni 2022 was het aantal gestarte zzp’ers zelfs 20% hoger dan in juni 2021! De reden hiervoor is dat deze groep mensen zo de eigen uren kunnen inplannen en hogere verdiensten realiseren. Het gevolg hiervan is dat voor mensen die in loondienst blijven de minder interessante diensten overblijven en dat zij deze vaker moeten werken.

Aan de andere kant blijkt ook dat er in de eerste zes maanden van 2022 76.000 bedrijven zijn opgeheven, het hoogste aantal sinds 2007. Het blijkt dat vooral veel zzp’ers zijn gestopt. De reden hiervoor is dat er in de zzp-markt altijd veel dynamiek zit. Veel bedrijven beginnen, maar veel stoppen ook weer.

Ontbreken van de financiële prikkel

Verder is duidelijk geworden dat parttimers in 2022 bereid zijn om meer te werken. Dit kan een goede oplossing zijn voor het personeelstekort. Het blijkt echter dat de financiële prikkel om daadwerkelijk meer uren te werken ontbreekt. De kans is namelijk aanwezig dat zij niet meer in aanmerking komen voor toeslagen wanneer zij meer geld gaan verdienen. Hierdoor houden ze onderaan de streep minder over en daarom is het financieel niet interessant om meer uren te werken.

Ouderen en jongeren

Ten slotte blijkt het dat veel ouderen in Nederland met pensioen gaan en de vergrijzing is toegenomen. Daarbij blijkt dat jongeren niet meer fulltime willen werken, waardoor een vijfdaagse werkweek meer uitzondering is dan regel. Maar liefst zes op de 10 hoger opgeleide jongeren denkt op deze manier. De balans tussen werk en privé is voor deze groep simpelweg beter wanneer er minder dagen gewerkt worden. Deze ontwikkeling gecombineerd met steeds meer gepensioneerden zorgt ervoor dat er de poel van gewerkte uren steeds kleiner wordt.

Oplossing

Employment Services heeft niet de middelen in huis om deze uitdagingen op te lossen. Wij zien wel bij onze relaties dat de gepensioneerden vragen om nog 1 a 2 dagen te blijven werken. Dit levert meer capaciteit op en daarbij gaat de kennis niet verloren. Ook zien we dat eerste inspanningen worden geleverd om processen te automatiseren en digitaliseren. Tot slot adviseren wij werkgevers om met bepaalde zaken mee te bewegen met jonge werknemers en toch akkoord te gaan met 32 uur per week. Immers, 32 uur is nog altijd meer dan 0.

Meer weten?

Wil je meer weten over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Of ben je op zoek naar de juiste persoon voor een openstaande vacature? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.