Skip to main content

De visie van Employment Services

Onze visie op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is dat wij als werving en selectiebureau onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld om ons heen. Dat betekent ook dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen voor de effecten van onze bedrijfsvoering op zowel de mensen in onze organisatie als op onze omgeving.  Dit uiten wij door middel van een duurzame bedrijfsvoering, een stimulerend werkklimaat en een personeelsbeleid waarin diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.

Duurzaam ondernemen in de praktijk

Dit zijn natuurlijk mooie termen, maar hoe vertaalt dit beleid zich in de praktijk? We zetten de belangrijkste elementen van de manier waarop wij duurzaam ondernemen op een rijtje:

1. Kantoorlocatie en mobiliteit

Wat betreft de keuze van de locatie van ons kantoor hebben wij bewust gekozen om ons te vestigen in Baarn, vlakbij het station en midden in Nederland. Hiermee proberen wij het gebruik van openbaar vervoer voor onze relaties en collega’s aantrekkelijker te maken.

2. Duurzaam gebruik van energie

In 2023 moeten kantoorruimtes ten minste beschikken over energielabel C. Het kantoor van Employment Services heeft deze status al verkregen door bijvoorbeeld spaarzaam om te gaan met water, verwarming en elektriciteit, het scheiden van afval en de inzet van groene energie.

3. Inkoop van biologische en duurzame producten en diensten

De producten die wij inkopen zijn grotendeels biologisch en/of hebben het Fairtrade keurmerk. Bij de inkoop van diensten selecteren wij voornamelijk partners die circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en dit in de dienstverlening tot recht laten komen.

4. Woon-werkverkeer en zakelijk reizen

Het werk van onze consultants brengt met zich mee dat er veel klantbezoeken worden afgelegd en dat veel kandidaten live worden gesproken. Daarom is ons uitgangspunt om de gesprekken zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Ook zijn wij voorstander van hybride werken en faciliteren dit waar nodig.

5. Digitalisering werkomgeving

We beperken het gebruik van papier tot een absoluut minimum door digitaal werken te stimuleren. Het voornaamste gedeelte van ons werk gebeurt via de laptop en mocht er toch papier gebruikt moeten worden, gebruiken wij gerecycled papier en printen we dubbelzijdig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast duurzaam ondernemen, staat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog in het vaandel bij Employment Services. Dit betekent dat wij een duurzaam personeelsbeleid hebben opgesteld. Zo besteden we veel aandacht aan de work-life balance van onze collega’s. Ook stimuleren en faciliteren we onze collega’s om zichzelf verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van opleidingen. Tevens zijn we een erkend leerbedrijf voor HBO/MBO-leerlingen.

Daarnaast zetten wij ons actief in op diversiteit, gelijke behandeling en inclusie. Binnen ons eigen team houdt dit in dat wij bij de uitbreiding hiervan rekening houden met de balans tussen het aantal mannen en vrouwen en de verschillende leeftijdsgroepen, participatie van mensen met een niet-westerse achtergrond, ruimte zoeken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Inclusieve werving

Ten slotte hanteren wij in ons recruitmentproces voor opdrachtgevers het principe dat alle kandidaten gelijk worden behandeld en werken wij conform aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Wij maken bij het werven van personeel dus geen onderscheid naar Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, sekse, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of ziekte, leeftijd en arbeidsduur of type arbeidscontract.

Wil je meer weten over het belang en de uitvoering van diversiteit en inclusie in werving en selectie? Klik dan hier voor onze blog over dit onderwerp.

Meer weten?

Wil je meer weten over maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen? Of heb je interesse om duurzamer en verantwoorder aan de slag te gaan, maar weet je niet hoe? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.