Skip to main content

(Junior) Accountant

Als accountant ben je verantwoordelijk voor de tijdige en accurate maandelijkse boekhoudkundige activiteiten en ondersteun je bij diverse financiële taken

Kwaliteitsmanager

Na een gedegen inwerkperiode coördineer en onderhoudt je het kwaliteitssysteem.  Je coördineert alle activiteiten t.b.v. kwalitatieve doelstellingen en kwaliteitsbeleid. Je