Skip to main content

1 Pensionering en vervroegd pensionering

Door de ouder wordende maatschappij zien wij dat het aantal mensen dat met pensioen gaat of met vervroegd pensioen gaat toenemen. Tegelijkertijd zijn er minder toetreders op de arbeidsmarkt die die gaten kunnen opvangen. Deze ontwikkeling blijft de komende decennia van kracht.

2 Deeltijd werken

Nederland is kampioen deeltijd werken. De arbeidsparticipatie is heel hoog, maar het gemiddeld aantal uren dat men werkt, is laag.

3 Coronacrisis

Tijdens de coronacrisis was er veel ziekte en uitval waardoor druk op het personeel toenam en dat leidde weer tot extra uitval.

4 Arbeidsproductiviteit groeit niet meer zo hard als voorheen

Dit heeft o.a. ook te maken met het feit dan Nederland vooral een diensten economie is en in een diensteneconomie kan je niet zo eenvoudig de productiviteit verhogen

Geert-Jan Waasdorp (oprichter van Intelligence Group, onderzoeks- en databureau gespecialiseerd in arbeids­markt­communicatie en recruitment en de Academie voor Arbeids­markt­communicatie) meldt dat op de arbeidsmarkt momenteel circa 500.000 mensen meer aan het werk zijn dan voor corona. Geert-Jan geeft ook zijn visie op het tekort aan personeel aan dat het vooral ook een kwestie is van dat bedrijven en organisaties geen sollicitaties ontvangen op de eigen vacatures. Het niet ontvangen van reacties van sollicitanten geeft het beeld dat er geen mensen zijn, maar de wervingsprocessen moeten worden aangepast om in deze arbeidsmarkt succesvol te zijn, aldus Geert-Jan Waadorp. Lees verder over de visie van Geert-Jan in zijn artikel.

Wij adviseren om vooral veel aandacht te besteden aan het behoud van personeel. Elke euro die je daarin investeert, verdien je dubbel en dwars terug.

Behoud van personeel

Wanneer het aanbod van nieuwe medewerkers opdroogt, wordt het behoud van personeel belangrijker. En onder het behoud van personeel, verstaan wij het vasthouden en ontwikkelen van bestaand personeel. Dit kan worden gerealiseerd door aandacht te geven aan werkdruk, werktijden, werkomstandigheden, maar ook aan vitaliteit en het bieden van ontwikkeling en uitdaging in het werk. Eerder publiceerden wij al een artikel met daarin 3 tips voor het behoud van personeel. Het is goed om te realiseren dat het behoud van personeel niet één druk op de knop is, maar het is veel meer een cultuur ding dat zich moet nestelen in de gehele organisatie.

Wilt u van gedachten wisselen over deze dit onderwerp? Heeft u moeit met het invullen van een specifieke vacature of wenst u meer aandacht te besteden aan het behoud van personeel, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze consultants.