Skip to main content

Voordelen van een interne sollicitatieprocedure
Het openstellen van een vacature voor interne kandidaten biedt veel voordelen. Zo is de werving via een interne sollicitatieprocedure goedkoper. Ook is het vacant stellen van een vacature voor interne kandidaten een teken van  ‘goed werkgeverschap’ en kan het verloop onder medewerkers verkleinen.

Los van de voordelen, is een interne procedure ook vaak een verplichting vanuit een afspraak die is gemaakt met de OR.

Nadelen van een interne sollicitatieprocedure
Het nadeel van een interne sollicitatieprocedure is dat in de meeste gevallen het ‘vacature probleem’ wordt verschoven. Er ontstaat namelijk elders binnen de organisatie weer een nieuw in te vullen vacante positie. Een ander nadeel is dat de interne kandidaten die zijn afgewezen ontevreden zijn. Zij kunnen het gevoel hebben dat de procedure niet eerlijk en objectief is verlopen of dat er sprake is van ‘vriendjespolitiek’. Dit kan onbedoeld tot onrust leiden en daar zit niemand op te wachten.

Interne sollicitatieprocedure die niet leidt tot onrust
De ideale interne sollicitatieprocedure bestaat niet. Om teleurstellingen en onrust rondom de interne procedure en bij kandidaten te voorkomen, heeft Employment Services een advies. Uit onze eigen ervaring merken wij dat de inzet van een externe consultant een interne sollicitatieprocedure naar een hoger niveau brengt.

Dit betekent dat het interviewen en selecteren van interne kandidaten door een externe consultant wordt uitgevoerd. Natuurlijk gaat een goede intake en briefing hieraan vooraf. Uiteindelijk ontvangt de opdrachtgever (lijnmanager en/of HR) een rapport met hierin de conclusies en aanbevelingen over de mate van geschiktheid van de kandidaten.

Het voordeel van het inzetten van een externe expert bij interne sollicitatieprocedures is dat de consultant niet wordt gehinderd door enige (voor)kennis en met een frisse blik de gesprekken voert met de kandidaten. Immers de externe consultant is meer objectief dan de lijnmanager en HR. Deze aanpak borgt de kwaliteit, zorgvuldigheid en respect voor de kandidaten. Uiteindelijk resulteert deze aanpak tot meer acceptatie van de eindconclusie bij de kandidaten. Daarmee wordt het afbreukrisico tot een minimum beperkt.

Meer informatie? 
Worstelt u als werkgever ook wel eens met interne sollicitatieprocedures? Wellicht biedt deze aanpak ook bij u troost. Employment Services noemt dit het uitbesteden van een interne sollicitatieprocedure. De consultants van Employment Services kunnen u daarover informeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van onze consultants.