Skip to main content

Netwerk Operations Management, Procurement en Supply Chain
Door de jaren heen heeft Employment Services een groot netwerk van relaties en opdrachtgevers opgebouwd binnen de disciplines Operations Management, Procurement en Supply Chain. Met dit netwerk en de expertise van onze ervaren recruiters wordt voor MKB-bedrijven tot multinationals met succes gekwalificeerde professionals geworven voor vacatures binnen onder meer Inkoop, Operations Management, Logistiek en Planning.

Professionals Operations Management, Procurement en Supply Chain
Het speelveld binnen Operations Management, Procurement en Supply Chain is breed. Dat betekent dat er zowel in de profit- als non- profit organisaties op operationeel en managementniveau professionals actief zijn met verschillende opleidingen en ervaringen. Opdrachtgevers kunnen rekenen op de brede en generieke ervaring van onze recruiters in deze verschillende disciplines. Zij weten, gesteund door de meest geavanceerde werving- en selectietools, de juiste kandidaten te vinden voor alle voorkomende vacatures op zowel middenmanagement- als directieniveau binnen Operations Management, Procurement en Supply Chain zoals:

 • Manager Operations
 • Manager Logistics
 • Buyer
 • Supply Chain Planner
 • Procurement Manager
 • Manager QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) of KAM

Recruitment Operations Management, Procurement en Supply Chain 
Bij de Werving en Selectie van professionals binnen Operations Management, Procurement en Supply Chain gaan onze ervaren recruiters als volgt te werk:

 • Interview(s) met opdrachtgever over inhoud vacature, bedrijfscultuur, arbeidsvoorwaarden etc.
 • Opstellen profiel en vacaturetekst
 • Werving middels eigen kandidatenbestand, netwerk, social media, LinkedIn, headhunting etc.
 • Selectie kandidaten op basis van CV, persoonlijk (verdiepende) gesprekken, referentiecheck etc.
 • Introductie kandidaten bij opdrachtgever
 • Na keuze kandidaat (desgewenst) intermediair bij arbeidsvoorwaardelijke gesprekken
 • Plaatsing kandidaat en evaluatie van de procedure met kandidaat en opdrachtgever
 • Na plaatsing van kandidaat volgen en checken van de voortgang.

Meest gestelde vragen:
Waarom kiest een organisatie voor het uitbesteden van de Werving en Selectie?
De reden voor bedrijven en organisaties om de Werving en Selectie uit te besteden staan hieronder puntsgewijs genoteerd:

 • Onvoldoende capaciteit en tijd beschikbaar bij opdrachtgever om wervings- en selectieprocedure zelf op te pakken;
 • Beperkte expertise en kennis van de arbeidsmarkt om succesvol goede kandidaten te vinden;
 • Opdrachtgever beschikt niet over moderne werving- en selectietools en het netwerk om de juiste kandidaat te vinden;
 • Recruiters van Employment Services kunnen als “ambassadeurs” van de opdrachtgever focussen op de Werving en Selectie;
 • Bij de procedures zijn bij Employment Services altijd 2 recruiters betrokken waardoor de continuïteit van de procedure is geborgd;
 • Professionele recruiters beheersen de (gespreks)technieken om kandidaten te enthousiasmeren en kritisch te selecteren voor de vacatures Operations Management, Procurement en Supply Chain.

Welke tarieven zijn aan het uitbesteden van de Werving en Selectie aan Employment Services verbonden? 
In de regel is de wervingsfee gebaseerd op een percentage van het bruto vaste jaarsalaris van de kandidaat. Afhankelijk van de relatie met de opdrachtgever, de complexiteit van de vacature en het aantal vacatures dat de opdrachtgever door Employment Services laat invullen, kan de hoogte van de tarieven variëren.

Vragen
Wenst u meer informatie over de Werving en Selectie van professionals in Operations Management, Procurement en Supply Chain, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze consultants. Ook biedt Employment Services oplossingen voor interim vraagstukken in de vakgebieden Operations Management, Procurement en Supply Chain.