Skip to main content

In de breedte van het vakgebied ligt ook de uitdaging voor de Werving en selectie van Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE professionals. Vanuit de kennis en ervaring van Employment Services rondom dit vakgebied delen wij onze visie hoe op effectieve wijze een Werving en selectie procedure voor deze professionals en/of managers doorlopen moet worden.

In kaart brengen van Kwaliteit , KAM, QHSE en SHE werkzaamheden
Het belangrijkste voor de Werving en selectie van een Kwaliteit, KAM, QHSE en/of SHE professional of manager is om een scherp beeld te krijgen van de specifieke vakkennis maar bovenal welke “soft-skills” gevraagd worden. Uw wensen en behoeften staan centraal. Heeft u behoefte aan specifieke kennis op het gebied van Kwaliteit, Arbo (Arbeidsveiligheid) of Milieu? Of een combinatie van een aantal van deze gebieden. Waar ligt de focus van de werkzaamheden? Op strategisch niveau of operationeel niveau?  Gaat het om het beheren en inrichten van werkprocessen of juist om het meekrijgen van de werkvloer? Iedere professional of manager heeft zijn of haar eigen specialisme en kwaliteiten. Soms combineert een professional meerdere specialismen, zoals bijvoorbeeld bij KAM, QHSE en SHE.

Waar staat uw onderneming op het gebied van Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE?
Het maakt een groot verschil wanneer uw onderneming in control is op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu of niet in control is. Wat wij onder ‘in control’ verstaan, is dat Kwaliteit, Arbo en Milieu structureel op de agenda staat van de directie en dat de KAM onderwerpen op alle niveaus geborgd zijn binnen de onderneming. Het tegenovergestelde is dat nog niets (of bijna niets) is geregeld rondom de borging van Kwaliteit, Arbo en Milieu.

De mate van in control zijn binnen de onderneming bepaalt in sterke mate wat voor type professional of manager u nodig heeft. Een onervaren Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE professional of manager is niet op zijn of haar plaats bij een onderneming die niet in control is op deze onderwerpen of zelfs nog zaken moet opstarten.

Wat is de ambitie van uw onderneming op het gebied van Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE?
De ambitie van een onderneming op de onderwerpen Kwaliteit, Arbo en Milieu heeft ook invloed op de type professional of manager die nodig is binnen de onderneming. Zoekt u iemand die ‘op de winkel past’, iemand die de werkprocessen gaat digitaliseren of iemand die ambitieuze verbeterslagen moet gaan realiseren?

Kwaliteit , KAM, QHSE en SHE vast of interim?
Bovenstaande punten zijn essentiële zaken die ter sprake komen tijdens een Intake met de consultants van Employment Services. Deze punten geven inzicht in de behoefte van de onderneming. Een veel gehoorde vraag is of voor een vaste invulling moet worden gegaan of dat de inzet van een interim manager uitkomst biedt.

Bepalend hierin is of de onderneming de tijd heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe medewerker of dat er op korte termijn zaken moeten worden opgeleverd. Onze ervaring is dat gemiddelde doorlooptijd voor de Werving en selectie van een Kwaliteit, KAM, QHSE of SHE professional 6 weken duurt. In de meeste gevallen heeft de nieuw geworven medewerker een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat op zijn vroegst na 10 weken de nieuwe medeweker kan starten. De praktijkervaring leert dat bij complexe ondernemingen de doorlooptijd significant langer duurt. Wanneer er eerder Kwaliteit, Arbo en/of Milieuzaken opgepakt of opgeleverd moeten worden, dan adviseert Employment Services om een interim professional of manager in te huren. Employment Services kan u daar verder over adviseren en van dienst zijn.

Ervaring Employment Services met Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE?
In de loop van de jaren heeft Employment Services voor een veelvoud aan opdrachtgevers vacatures ingevuld rondom de vakgebieden Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE. Deze Werving en selectie opdrachten zijn uitgevoerd voor onder andere productiebedrijven in de farmacie, food, chemie, etc. Voorbeelden van met succes ingevulde Werving en selectie opdrachten:

 • Quality Assurance Manager EMEA
 • Quality Manager
 • Quality Engineer
 • SHE Manager en SHE Adviseur
 • KAM Adviseur
 • KAM Coördinator / QHSE Coördinator
 • Milieucoördinator
 • Manager Kwaliteit
 • QHSE Manager
 • SHE Adviseur
 • Auditor

BMD Advies als kennispartner 
Employment Services werkt intensief samen met BMD Advies Centraal Nederland BV. BMD Advies is een full service consultancybureau voor bedrijven dat al 30 jaar actief is op het gebied van QHSE. Dit maakt dat zij precies weten welke kennis organisaties nodig hebben op het gebied van QHSE. Hiernaast functioneren ze met hun service concepten vaak als verlengstuk van een QHSE afdeling, trainen en coachen ze QHSE-professionals en hebben ze een zeer uitgebreid netwerk.

Maatwerk
Met dit artikel hebben we duidelijkheid willen geven inzake de Werving en selectie van Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE Professionals en Managers en dat het echt maatwerk vraagt. Met de relevante ervaring die Employment Services op dit vlak heeft, maar ook de samenwerking met BMD Advies maken dat wij altijd maatwerk dienstverlening kunnen aanbieden.

Vragen
Wenst u meer informatie over de Werving en selectie van Kwaliteit, KAM, QHSE en SHE Professionals of Managers, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze consultants.