Skip to main content

Recruitment bij een Scale-up bepaalt het succes
Het aantrekken van de juiste professionals op sleutelposities in organisaties is altijd belangrijk, maar bij een Scale-up kan je je geen misstap veroorloven. Het recruiten van de juiste professionals en managers voor de sleutelposities is doorslaggevend en is dus bepalend voor het succes van een Scale-up. Bij recruitment voor een Scale-up wordt meer gevraagd dan alleen te kijken naar de vereiste kennis en ervaring.

Extra selectie criteria voor recruitment bij een Scale-up
Naast kennis en ervaring moet bij recruitment voor een Scale-up ook extra aandacht geschonken worden aan de ‘culture-fit’. Past de kandidaat binnen de cultuur van de organisatie of voegt de kandidaat iets extra’s toe aan de cultuur. Het belang van deze ‘culture fit’ is dat de mensen op sleutelposities bij een Scale-up de cultuurdragers zijn van de organisatie.
Een andere eis is ‘tempo’ of ‘ritme’. Een belangrijke kenmerk van een Scale-up is dat de organisatie hard groeit. Denk hierbij aan omzetgroei, maar ook groei in het aantal medewerkers. Doordat de Scale-up zo hard groeit, kan iets vandaag realistisch zijn, maar morgen kan het alweer achterhaald zijn. De te recruiten kandidaten voor de sleutelposities moeten mee kunnen met het tempo en het ritme van een Scale-up. Het is natuurlijk nog beter dat de kandidaten het tempo en het ritme van een Scale-up bepalen.

Recruitment keuzes (vast of interim) bij een Scale-up
Gezien de snelheid van alle ontwikkelingen en gezien de specifieke kennis en know how die nodig is in deze fase van de Scale-up, is de keuze ‘vast’ of ‘interim’ zeer relevant bij een Scale-up. Voor de vaste functies gaat het over de Werving en selectie van de beste kandidaat. Bij Interim gaat het om het bemiddelen van Interim managers. Voor de keuze ‘vast’ of ‘interim’ geldt geen eenduidig advies, antwoord of oplossing. Het duidelijke advies van Employment Services is: laat de Scale-up zich adviseren door ervaren consultants.

Recruitment advies voor een Scale-up
Ervaren recruitment consultants zullen de juiste vragen stellen aan organisaties die in een Scale-up fase zitten. Op basis van de gegeven antwoorden, komt het juist advies tot stand. Ook de consultants van Employment Services hebben aantoonbaar veel ervaring met het adviseren van Scale-ups, maar ook met uitvoeren van recruitment vraagstukken voor Scale-ups. In onderstaande alinea delen wij een aantal tips voor Scale-ups in relatie tot recruitment vraagstukken.

Handige tips voor Scale-ups

  • De missie en visie vormt altijd het vertrekpunt voor alle plannen (waaronder het strategisch en business plan);
  • Zorg voor een KPI Dashboard dat is verbonden met het strategisch plan;
  • Breng structuur aan in de aansturing door vaste overlegmomenten (vergaderritme, de ‘daily huddle’, weekoverleg, etc);
  • Opstellen HR-Roadmap met de belangrijkste HR onderwerpen, een werkbaar plan van aanpak (SMART) en een voortgangsrapportage;
  • Focus op de corebusiness; vraag advies inzake hoe recruitment te organiseren bij uw Scale-up;
  • Een Scale-up moet flexibel en agile zijn; pas de arbeidsovereenkomsten daar op aan.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de referenties van Employment Services bij Scale-ups of wenst u meer informatie over de tips en onze consultants, klik dan hier voor de contactgegevens van Employment Services of de contactgegevens van onze consultants.