Skip to main content

Wanneer is Financial Restructuring gewenst?
Wanneer de financiële gezondheid van uw bedrijf extra aandacht nodig heeft of misschien zelfs in gevaar is, komen er ineens veel zaken op de directie af. Om in control te blijven, is het van belang om snel te schakelen. Een ervaren professional op het terrein van Financial Restructuring kan juist in deze periode toegevoegde waarde bieden voor uw organisatie.

Financial Restructuring is gewenst wanneer door structuurwijzigingen van de organisatie ook de financiële structuur moet worden aangepast. Structuurwijzigingen kunnen het gevolg zijn van overnames of verkoop van bedrijfsonderdelen. Ook door tegenvallende resultaten kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen en wordt Financial Restructuring gewenst. En wanneer u niet tijdig actie onderneemt, dan loopt u het risico dat de uw bank op uw stoel gaat zitten en de herstructurering gaat leiden.

Specifieke kennis van Financial Restructuring
Financial Restructuring vraagt specifieke kennis en ervaring die niet alle CFO’s, FD’s Finance Managers of Controllers bezitten. Over welke specifieke kennis of ervaring gaat het dan?
Allereerst gaat het om diepgaande kennis van finance & control. De basis moet worden gezocht in heldere en goed onderbouwde Winst & Verlies cijfers, Balanscijfers en Cash Flow analyses. Vanuit deze cijfers worden prognoses opgesteld en met die cijfers onder de arm worden alle stakeholders geïnformeerd. De Financial Restructuring professional of consultant heeft hierin de lead. Vaak komt het voor dat onderhandelingen gevoerd moeten worden met banken en/of dat een nieuwe financier moet worden aangetrokken. Bij dergelijk trajecten wordt kennis gevraagd rondom due diligence. Kortom het gaat om een breed spectrum aan finance kennis.

Interim bemiddeling Financial Restructuring
Hebben jullie ook de juiste professionals in huis voor Financial Restructuring? De ervaren recruitment consultants van Employment Services horen deze vraag de laatste tijd steeds vaker. Immers de behoefte om de juiste professionals in huis te hebben, is juist bij grote change trajecten, herstructurering of recovery van groot belang. Employment Services heeft met meer dan 40 jaar ervaring op het terrein van Financial Restructuring en is daarmee uw stabiele partner in hectische tijden!

Netwerk Financial Restructuring professionals en consultants
Employment Services heeft een ruim netwerk aan interim professionals met relevante Financial Restructuring ervaring die u kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan:

 • Interim Consultants die de functie van interim CEO of CFO kunnen vervullen;
 • Interim Consultants als Changemanager of Projectmanager zijn beschikbaar;
 • Interim ondersteuning als Controller of Finance Manager met relevante ervaring op gebied van Financial Restructuring.

Voorbeelden waar Interim Consultants van Employment Services tijdens hun interim opdracht binnen Financial Restructuring aan hebben meegewerkt zijn per vakgebied hieronder benoemd.

Financiële vraagstukken:

 • Financieel Budget
 • Liquiditeitsplanning
 • Financiële Rapportages
 • Overleg financiers, zorgen voor juiste financiering van uw organisatie (inclusief aantrekken nieuwe financiers en begeleiden nieuwe funding)
 • Herstellen vertrouwen financiers/banken

Strategische vraagstukken:

 • Bepalen van visie en missie van de organisatie en deze vertalen naar een strategisch plan
 • Het opstellen van een businessplan en implementeren in de organisatie
 • Het opstellen van een KPI Dashboard en dat verbinden aan het strategisch plan
 • Structuur aanbrengen in aansturing van de organisatie (overlegstructuur, etc)

HR vraagstukken die wij aanbieden:

 • In kaart brengen van de gewenste personeelsformatie op basis van het strategische plan
 • Opstellen HR-Roadmap, wat zijn de belangrijkste HR onderwerpen met een totale en zeer werkbare plan van aanpak en voortgangsrapportage
 • Werven & Selecteren van de juiste professionals en managers voor u organisatie, volledige ontzorging op vlak van recruitment

Advies inzake Financial Restructuring
Graag adviseren wij u hoe u door de inzet van interim Financial Restructuring consultants en professionals uw acute doelstellingen kunt realiseren. U kunt uiteraard te allen tijde contact opnemen met onze consultants. Ook wanneer u als zelfstandig specialist of interim manager actief bent in Financial Restructuring en op zoek bent naar een nieuwe uitdaging en/of opdracht, komen wij graag met u in gesprek. Lees ook onze blog over de CFO van de toekomst.

Wij staan voor u klaar!