Skip to main content

Definitie rol Jurist, Jurdisch en Legal Professional
Wanneer we spreken over een jurist ontstaat snel verwarring doordat verschillende benamingen en termen de revue passeren. Er wordt immers niet alleen gesproken over een jurist, maar ook over een meester in de rechten en advocaten. Eigenlijk is iedereen die zich bezig houdt met het recht een jurist. Dit betekent dat een advocaat is jurist, een rechter is jurist, een officier van justitie is jurist en een bedrijfsjurist is ook jurist. Het is niet de opleiding die bepaalt voor je jezelf jurist mag noemen, maar je werkzaamheden zijn bepalend. Bij een advocaat ligt dat anders, want als advocaat moet je een juridische opleiding hebben gevolgd (meester in de rechten) en je moet je bezig houden met het recht. Alle advocaten zijn juristen en juristen zijn niet allemaal advocaat.

Een jurist (die geen advocaat is) kan u in principe met alle zaken helpen die binnen zijn aandachtsgebied in het recht vallen. Hij of zij kan u over alle juridische zaken advies geven en mag in vrijwel alle zaken procederen. Alleen bij zaken boven de €25.000,- mag alleen een advocaat procederen. Uitzondering hierop zijn de arbeidsrechtszaken waarvoor een jurist die geen advocaat te allen tijde mag optreden.

In dit artikel richten wij ons op de Jurist, Juridisch of Legal Professional die geen advocaat zijn.

Salarisrange van een Jurist, Juridisch en Legal Professional 
Op basis van onze kennis van de juridische arbeidsmarkt geven we een beeld van het salaris dat een Jurist verdient. Daar er geen sprake van één salarisniveau voor een Jurist hebben wij de salarissen uitgedrukt in ranges met een onderkant en bovenkant van de range per jaar relevante werkervaring.

Salarissen per jaar relevante werkervaring
In de grafiek is grafisch weergegeven wat de salarisrange is per jaar relevante werkervaring voor een Jurist. Hieronder zijn de salarisranges beschreven:

Aantal jaar werkervaring                              Salarisrange
0 tot 3 jaar                                                       €2.150 tot €3.500
3 tot 5 jaar                                                       €2.750 tot €4.000
5 tot 10 jaar                                                    €3.500 tot €5.500
10 tot 15 jaar                                                 €4.500 tot €6.500
vanaf 15 jaar                                                  €5.000 tot €8.000

Bovenstaande getallen zijn indicaties en geven richting. Zoals altijd zijn er uitzonderingen en dat geldt ook voor het salaris van een Jurist, Juridisch of Legal Professional.

Wat bepaalt de hoogte van het salaris van een Jurist, Juridisch of Legal Professional?
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de hoogte van het salaris voor een Jurist, Juridisch of Legal Professional. De belangrijkste indicatoren staan hieronder in willekeurige volgorde vermeld:

Opleidingsniveau

  • Aantal jaar relevante werkervaring
  • Complexiteit van de functie en juridisch vakgebied
  • Locatie of regio
  • Specifieke omstandigheden

Opleidingsniveau van een Jurist, Juridisch of Legal Professional
Het opleidingsniveau bepaalt in grote mate het salarisniveau van een Jurist, Juridisch of Legal Professional. De verschillen tussen de salarissen van een Jurist met een MBO, HBO  of WO achtergrond zijn groot.

Aantal jaar relevante werkervaring
Het aantal jaar werkervaring heeft ook grote invloed op het salarisniveau. Hierbij is opgemerkt dat het om relevante werkervaring gaat. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de young professionals die een sterke juridische basis hebben gelegd bij een groot advocatenkantoor. Die ervaring wordt als zeer relevant en dus waardevol gezien voor een Jurist, Juridisch of Legal Professional.

Complexiteit van de functie en juridisch vakgebied
De complexiteit van de functie Jurist, Juridisch of Legal Professional wordt bepaald door de grootte van de onderneming, de branche of sector en de inhoud van de functie. Binnen overheid en non profit zijn zeer veel juridische functies en daar is de vraag ook groot. Ook het vakgebied speelt een bepalende rol. Denk hierbij aan privaatrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, sociaal recht, familierecht, internationaal recht, etc. De ervaring van Employment Services is ook dat een Jurist, Juridisch of Legal Professional die werkzaam is bij een multinational een salaris verdient dat over het algemeen al snel €500 tot €1.000,- bruto per maand hoger ligt dan bij een Jurist bij een kleinere onderneming of bij een gemeente.

Locatie of regio
Ook is de regio waar je werkzaam bent van invloed op je salarisniveau. Het is algemeen bekend dat de salarissen in de Randstad over het algemeen hoger liggen dan bijvoorbeeld in Zeeland of de noordelijke provincies.

Specifieke omstandigheden
Er zijn ook nog een aantal specifieke omstandigheden of situaties die de functies van een Jurist, Juridisch of Legal Professional zwaarder maken, dan normaal. In zijn algemeenheid geldt dat een professional in de loop van de tijd zwaardere taken en/of verantwoordelijkheden toebedeeld krijgt. Zo kan de rol bijvoorbeeld doorgroeien tot een managementrol. Door deze extra taken en/of verantwoordelijkheden  kan het salarisniveau van een Jurist, Juridisch of Legal Professional doorgroeien naar de bovenkant van de genoemde salarisranges.

Conclusie
Zoals al eerder aangegeven, zijn er veel factoren die invloed hebben op de hoogte van het salaris van een Jurist, Juridisch of Legal Professional. Zodra je als werkgever wenst te sparren over de hoogte van de door jouw bedrijf geboden salarissen of om te checken of jouw salaris ‘marktconform’ is, nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen.

Ook wanneer je informatie wenst over de uurtarieven voor een interim Juristen of Legal professionals, staan wij uiteraard tot je beschikking.