Skip to main content

Wat is een referral programma?

Een referral programma is in principe het werven van nieuwe medewerkers via het bestaande netwerk van bestaande medewerkers. Je stimuleert en moedigt medewerkers zo aan om in de eigen omgeving en het eigen netwerk op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures binnen het bedrijf.

Een dergelijk referral programma heeft veel voordelen. Zo blijven de gevonden kandidaten vaak langer in dienst en ligt de kwaliteit ook hoger. Medewerkers die kandidaten aandragen willen hun eigen reputatie en geloofwaardigheid niet op het spel zetten en zijn daarom kritischer voordat ze iemand introduceren. Ook letten ze meer op of iemand bij de bedrijfscultuur past, aangezien zij zelf de organisatie natuurlijk goed kennen. Ook voelen de nieuwe werknemers zich sneller betrokken bij het bedrijf, is het goedkoper dan andere alternatieven en werk je als werkgever meteen aan je employer brandJe zet medewerkers in als ambassadeur voor jouw bedrijf.

Hoe zet je een referral programma op?

Een referral programma kent dus veel voordelen en is dus waard om in te investeren. Maar hoe zet je een dergelijk programma op?

1 Stel duidelijke regels op

Bij het opstellen van een referral programma is het belangrijk om duidelijke regels op te stellen. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat werknemers moeten doen om deel te nemen aan het programma en wat voor beloning hier tegenover staat. Zorg ervoor dat iedere werknemer mee kan doen en sluit niemand buiten.

2 Denk goed na over eventuele beloningen

Werknemers zijn eerder geneigd om deel te nemen aan een referral programma wanneer er een (financiële) beloning tegenover staat. Dit kan een (geld)bonus zijn, maar denk bijvoorbeeld ook na over donaties aan een goed doel, vrije dagen of cadeaubonnen. Ga goed na welke beloning binnen de bedrijfscultuur past en welke extra stimulerend werkt. In de praktijk komen de consultants van Employment Services referral beloningen tegen van €250 tot €2500 bruto.

3 Wees duidelijk in de communicatie

Wanneer de regels en de beloning duidelijk zijn, is het belangrijk om deze goed te communiceren naar werknemers. Vertel regelmatig over de openstaande vacatures, wees specifiek in de bijbehorende eisen en geef aan welke vacatures prioriteit hebben. Hoe specifieker je bent, hoe beter medewerkers kunnen meedenken en in het persoonlijke netwerk op zoek kunnen gaan.

4 Breid het eigen netwerk uit

Het referral programma hoeft niet alleen bij huidige medewerkers in gang gezet te worden. Ook mensen buiten het bedrijf kunnen hieraan meedoen. Denk aan alumni, gepensioneerden, partners, leveranciers en zelfs klanten. Hoe groter je netwerk, hoe groter de kans op kwalitatieve kandidaten.

5 Waak voor valkuilen

Een referral programma klinkt als een ideale manier om nieuwe kandidaten te trekken, maar het kent ook valkuilen. Diversiteit is hier één van. Medewerkers zullen vaak kandidaten aandragen die op henzelf lijken, wat bij kan dragen aan een eenzijdige bedrijfscultuur. Ook als de kandidaat te dichtbij de medewerker staat, kan dit een kritische werkhouding in de weg staan. Verder is er altijd kans op conflict wanneer er beloningen op het spel staan. Wat als twee volwaardige kandidaten door twee verschillende medewerkers worden aangedragen? Wees daarom uitermate duidelijk over de zogenaamde spelregels en bereid je voor op eventuele conflicten.

Meer weten over referral programma’s?

Wil je meer weten over referral programma’s of wil je een referral programma opzetten en weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.