Skip to main content

De voordelen van thuiswerken

Thuiswerken kan voor zowel de werkgever als de werknemer veel voordelen hebben. Zo neemt thuiswerken allereerst de reistijd weg. Hoe minder reistijd, hoe meer energie en hoe meer tijd er overblijft om te werken. Ook is het voor mensen die thuis werken veel makkelijker om bijvoorbeeld tussen het werken door een wasje te draaien of te stofzuigen. Dit zorgt voor een gevoel van vrijheid, wat er ook toe leidt dat mensen met meer plezier aan het werk gaan. Je kunt ook wat vaker een korte pauze nemen waar nodig. Ten slotte blijkt ook daadwerkelijk uit onderzoek dat mensen die thuiswerken tot wel 41% productiever kunnen zijn dan collega’s die op kantoor werken. Ze worden minder afgeleid en hebben dus meer focus, kunnen makkelijker afspraken maken en melden zich minder vaak ziek.

Tips om thuiswerken te faciliteren

  1. Stimuleer vertrouwen

Het is voor werkgevers daarom belangrijk om thuiswerken goed te faciliteren. Het draagt namelijk bij aan het welzijn van de werknemers en geeft ze het gevoel dat de werkgever ze vertrouwt. Het faciliteren van thuiswerken begint dan ook bij het uiten van dit vertrouwen. Laat merken dat de werknemers vertrouwd worden en maak duidelijke afspraken over de mogelijkheden thuiswerken. Zo laat je als werkgever zien dat je er echt voor je werknemers bent en dat je hun wensen serieus neemt.

  1. Voorzie waar nodig in materiaal

Als werkgever ben je niet verplicht de thuiswerkplek te faciliteren met bijvoorbeeld computermateriaal of een bureau en een bureaustoel. Het laat echter wel zien dat je thuiswerken serieus neemt, dus probeer hier waar nodig over mee te denken. Denk aan collega’s die thuis geen bureau(stoel) hebben of misschien een verouderde laptop hebben.

  1. Begin de dag met een gezamenlijk overleg

Een potentieel gevaar van thuiswerken is dat de collega geïsoleerd wordt van het team dat wel veel op kantoor is wanneer het te vaak gebeurt.  Start de dag daarom bijvoorbeeld met een gezamenlijk online overleg (via Skype/Zoom/Teams bijvoorbeeld) en geef collega’s de ruimte om naast werk gerelateerde zaken ook persoonlijke en leuke dingen te bespreken.

  1. Evalueer met de medewerkers

Probeer regelmatig in gesprek te gaan met thuiswerkende collega’s over hoe het met ze gaat. Bevalt thuiswerken? Voelen ze zich productief? Wat gaat goed en wat gaat minder?

  1. Stimuleer beweging

Het is belangrijk dat de thuiswerkende collega’s goed blijven bewegen. Stimuleer dan ook om bijvoorbeeld een uurtje te lopen tussen de middag, of om op een andere manier beweging te krijgen. Dit gebeurt op kantoor vaak ook en is belangrijk voor de gezondheid van de medewerkers.

Coaching en thuiswerken

Thuiswerken is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen hebben het nu eenmaal nodig om veel mensen om zich heen te hebben en zullen daarom minder graag thuiswerken. Om in te schatten welke collega’s wel of geen baat zouden hebben bij thuiswerken is het daarom een goed idee om coaching in te zetten. In gesprekken met een coach komt precies naar boven of iemand beter of juist slechter zou presteren bij thuiswerken. Daarbij geeft een coach duidelijke tips hoe ze kunnen omgaan met thuiswerken, gebaseerd op de drijfveren en talenten van de medewerker. Ook leer je ze over persoonlijke intrinsieke motivaties. Door iemand inzicht te geven in zichzelf kun je namelijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid stimuleren.

Meer weten?

Nog steeds twijfels of thuiswerken wel geschikt is voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze consultants en zij gaan graag het gesprek met je aan.