Skip to main content

1. Werkrelatie
Zo’n 17 procent van de hoogopgeleiden ervaart een angstcultuur op het werk. Dit geldt veelal bij hiërarchisch ingerichte organisaties waarbij werknemers bij hun beoordeling vaak afhankelijk zijn van één persoon. Angst en stress zijn hier de voornaamste drijfveren om een andere baan te zoeken.
Van de hoogopgeleide werknemers die van baan wisselen, doet 27 procent dat vanwege een slechte relatie met zijn of haar leidinggevende of het management.

2. Uitdaging en ontwikkeling
Een zwaarwegendere reden om van baan te wisselen heeft te maken met de taken en verantwoordelijkheden van hoogopgeleiden. 40 Procent noemt het werk niet uitdagend of leuk genoeg. Echter het niet hebben van voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden wordt met 41 procent het vaakst genoemd onder hoger opgeleiden.

3. Plezier, werk-privébalans en salaris
Overigens is het noemenswaardig om te melden dat redenen voor hoogopgeleide medewerkers om niet van baan te wisselen voor 60 procent gekoppeld zijn aan het hebben van een leuke baan waar leuke collega’s een zeer belangrijke plaats bij innemen. Voor iets meer dan 50 procent geldt een goede werk-privébalans en 41 procent geeft aan tevreden te ze zijn met het inkomen.

4. Hoe is het vertrouwen in het hebben van een baan?
In 2018 dacht 82 procent van de hoogopgeleiden zijn baan niet te verliezen. Dit jaar is dat gedaald naar 72 procent. Niet vreemd gezien de huidige coronacrisis waardoor ook het vertrouwen in de arbeidsmarkt gedaald is.

5. Generatie Z, millennials en X
Employment Services spreekt spreekt jaarlijks met alle generaties werknemers die carrière advies wensen en bemiddeld willen worden waaronder dus ook veel young professionals. Bij de huidige jonge generatie Z van hoogopgeleide werknemers tot 23 jaar die net de arbeidsmarkt betreden, denkt maar liefst 45 procent dat het huidige contract bij hun werkgever niet gecontinueerd zal worden. Bij de millennials, de generatie daarvoor, is 75 procent onzeker over zijn huidige baan. En bij de generatie daar weer voor, de generatie X, is 71 procent van mening dat de crisis van invloed kan zijn op het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Conclusie is dat hoogopgeleiden veeleisend zijn ten aanzien van de inhoud van het werk, de doorgroeimogelijkheden, het team en de leidinggevenden. Tegelijkertijd is de balans werk-privé en het salaris van belang. Het gaat over het complete plaatje. De huidige economische ontwikkelingen als gevolg van Covid-19 hebben invloed op het totale plaatje en gaan voor mutaties zorgen.

In dit kader van deze ontwikkelingen biedt Employment Services kansen via werving en selectieexecutive searchinterim managementcarrière advies en coaching. 

Contact
Wenst u meer informatie, neemt u dan contact op met één van onze consultants.